کریم نصر

متولد 1331 لیسانس معماری از دانشگاه انگلستان فوق لیسانس گرافیک از دانشگاه تهران برنده بیش از 20 جایزه داخلی و خارجی از جمله پلاک طلایی از براتیسلاوا و پلاک طلای برگزیده دوسالانه طراحی ایران - چشم انداز 79 شرکت در بیش از 60 نمایشگاه انفرادی و جمعی عضو هیئت داوران ششمین دوسالانه نقاشی ایران چهار دوره داوری تصویرگری ایران نویسنده بیش از 10 مقاله درباره تصویرگری و نقاشی معاصر ایران