میترا کاویان

files-artists-KavianMitra[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
۱۹ دى ۱۳۷۹
۲۰ بهمن ۱۳۷۹
متولد 1342 اصفهان لیسانس نقاشی شرکت در چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی