امین نورانی

files-artists-NouraniAmin[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
۱۳ بهمن ۱۳۸۱
۱۶ بهمن ۱۳۸۱
متولد 1343 تهران لیسانس نقاشی از دانشگاه هنر