وحید حشمتی

files-artists-570616photo-2016-12-16-19-00-56[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg

وحید حشمتی متولد 1367 کرمانشاه

فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران مرکز 1393