مریم طاهریانفر

files-artists-Maryam-Taherianfar---Resume-1391-2013-1[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
۰۸ بهمن ۱۳۹۵
۱۸ بهمن ۱۳۹۵

مریم طاهریانفر

نقاش

متولد قزوین، 1343

عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران

عضو موسسه ی توسعه هنرهای تجسمی ایران

تحقیق و تدریس در زمینه نقاشی کودکان

نمایشگاههای انفرادی

- گالری آریا، 1391

- گالری آریا، 1389

- گالری هور، 1386

- گالری سیحون، 1385

- گالری آریا، 1382

,وبرگزاری تعداد بسیاری نمایشگاه گروهی