نوید فرد

files-artists-IMG-43[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۶
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶

نوید فرد-1357

نمایشگاه ها:

- اسفند 1389 / نمایشگاه گروهی / گالری سیحون / لس آنجلس / آمریکا

- مرداد 1392 / نمایشگاه گروهی تابستانی / گالری آرتا / تورنتو/ کانادا

- آبان 1392 / نمایشگاه گروهی رویا در رویا / گالری ایندکس جی / تورنتو/ کانادا

- فروردین 1393 / نمایشگاه گروهی رویاپردازان / گالری آرتا / تورنتو/ کانادا

- دی 1393 / دوسالانه نقاشان ایالت انتاریوی کانادا / گالری جوزف دی کرییر / تورنتو/ کانادا

- مرداد 1394 / نمایشگاه گروهی قدرت / گالری آرتا / تورنتو/ کانادا

- آبان 1394 / نمایشگاه گروهی زندگیهای متفاوت / گالری آرتا / تورنتو/ کانادا

- اریبهشت 1395 / نمایشگاه گروهی اکتشافات / گالری پیپرمیل / تورنتو/ کانادا

- تیر 1395 / نمایشگاه گروهی / گالری 203 / مونتریال / کانادا

- آذر1395 / نمایشگاه گروهی (دارواش های جادویی) / گالری جان بی ایرد / تورنتو/ کانادا