ندا صارمی منفرد

files-artists-732143photo-۲۰۱۷-۱۰-۱۹-۱۹-۴۲-۵۸[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg

ندا صارمی منفرد

١٠ سال تجربه طراحی و نقاشی زیر نظر هانیبال الخاص و بیش از١٥ سال تدریس طراحی و نقاشی

طراحی صحنه و لباس تئاتر در انتظار ماهی سیاه

طراحی صحنه و لباس تئاتر خمره

طراحی صحنه و لباس فیلم رقص پا

نویسندگی وکارگردانی فیلم کوتاه جلسه آخر

نمایشگاهها:

١٣٨١ نمایشگاه گروهی - گالری آرته

١٣٨٢ نمایشگاه گروهی نقاشان زن ایرانی - آلمان

١٣٨٣ نمایشگاه گروهی - گالری لاله

١٣٨٤ نمایشگاه گروهی - گالری لاله

١٣٨٥ نمایشگاه مشترک - گالری نقش مهر

١٣٨٦ نمایشگاه انفرادی - گالری مهروا

١٣٨٧ نمایشگاه انفرادی - آتلیه کاشیگر

١٣٨٩ نمایشگاه گروهی رد- گالری ایده

١٣٩١ نمایشگاه گروهی همهمه - گالری لاله

١٣٩٣ نمایشگاه گروهی - بوستون

١٣٩٤ نمایشگاه گروهی شاگردان الخاص - گالری لاله