میترا احمدی آواز

files-artists-photo-۲۰۱۸-۰۹-۰۹-۱۶-۳۷-۲۰[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg

میترا احمدی آواز

متولد 1335

فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا (دانشگاه تهران)

 نمایشگاه ها : 


1. نمایشگاه گروهی گالری افرند سال 1373

2. نمایشگاه مجسمه انفرادی در گالری بنفشه سال 1384

3. شرکت در چهارمین دو سالانه‌ مجسمه‌سازی معاصر تهران 1384

4. شرکت در سمپوزیوم بین الملیجسمه‌سازی تهران 1385

5. نمایشگاه گروهی در گالری مهرین 1387

6. نمایشگاه گروهی به نفع کودکان خیابانی در گالری مهرین 1387

7. نمایشگاه گروهی در خانه هنرمندان 1389

8. نمایشگاه مجسمه سازی در گالری بنفشه 1390

9. نمایشگاه گروهی برای بزرگداشت آقای شروه در گالری لاله 1390

10 نمایشگاه "نگاهی نو به نمادهای کهن" به مناسبت هفته‌ی میراث فرهنگی در موزه رضا عباسی 1393