بهنام کامرانی

۲۳ بهمن ۱۳۸۱
۲۹ بهمن ۱۳۸۱
۲۵ دى ۱۳۸۰
۲۶ بهمن ۱۳۸۰
متولد 1347 شیراز لیسانس نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه هنر دانشجوی دکترای پژوهش هنر دانشگاه هنر شرکت در 8 نمایشگاه انفرادی و 44 نمایشگاه گروهی در کشورهای ایران، فرانسه، ژاپن، ارمنستان، اردن و سوریه برگزیده اولین بینال طراحی موزه هنرهای معاصر تهران عضو گروه 30+ عضو انجمن هنرمندان نقاش طراح ماسک و لباس مجموعه های گلخند، کدو مطبخ و ... در تلویزیون عضو هیأت انتخاب و دبیر همایش نمایشگاههای هنر جدید مؤلف کتاب کارگاه نقاشی هنرستان و انتشار مقالات در نشریات تخصصی هنر حقیقت داری بی که بخواهم چشم ببندم بی احتیاج پروانه ها خال خال دور از ستایش دیوانهای نایاب و بیت های یادگار مثل یک گیاه ناشناس که عادتش لمس ستاره است یا تکه نوری که ناگهان از لای کرکره خواب را ببرد حقیقت داشته ای حقیقت داشته ای بارها نزدیکتر از تعلق بدیل تر از عشق حتی نارنجکاریهای شهرم از سبزی پیشانیت خاطره دارند تا من بیایم بفهمم چند واژه شادی می آورند تو در می گشایی و ساحلها به نامم اضافه میشوند بهنام کامرانی