بیژن نعمتی شریف

files-artists-Nemati-SharifBijan[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
۰۶ آذر ۱۳۷۸
۱۱ آذر ۱۳۷۸
۲۰ آبان ۱۳۸۶
۳۰ آبان ۱۳۸۶
متولد 1326 تهران. لیسانس هنر دانشگاه تهران فعالیت در زمینه نقاشی ، حجم و عروسکسازی